• +420 461 612 774
  • zs.morasice@tiscali.cz
  • Morašice 27, 569 51 Morašice
  • zajímavá beseda

    Beseda s paní Langrovou

    Ve čtvrtek 20.4.2023 k nám do školy zavítala paní Langrová, která původem pochází ze Švýcarska. Žije v Morašicích už deset let, má zde rodinu, dvě její děti již navštěvují naši školu. Povídala nám o jednotlivých stupních vzdělání ve Švýcarsku, o mateřské dovolené, o tradicích této země, způsobu života, hospodářství, reáliích, jednotlivých kantonech apod. Bylo zajímavé naslouchat a uvědomovat si jednotlivé rozdíly mezi oběma zeměmi. První vyučovací hodinu strávila s 9. třídou a druhou vyučovací hodinu navštívila 8. třídu. Žáci se ptali na mnoho věcí, které je zajímaly. Na konci hodiny dostaly obě třídy pravou švýcarskou čokoládu. Byla to velice příjemná a obohacující beseda! Určitě jsme se s paní Langrovou neviděli naposledy…

    Mgr. A. Dušková, uč. Nj