• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Informace o GDPR

  Škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

  Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

   

  Správce OÚ:
  Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy
  569 51 Morašice 27
  +420 461 612 774
  zs.morasice@tiscali.cz
  IČ: 70157341
  RED IZO: 600100880
  ID datové schránky: XYNFNCFI

   

  Pověřenec pro OÚ:
  Ing. Klára Hudečková
  tel.: +420 720 073 518
  e-mail: poverenec@litomysl.cz
  Osobní konzultace možná po telefonické domluvě