• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Charakteristika školy

  Charakteristika školy

  Masarykova základní škola je státní plně organizovanou, vesnickou, spádovou školou. Kapacita školy je 240 žáků, v současné době se jejich počet se pohybuje kolem 140 žáků. Do školy dojíždějí žáci až ze třinácti obcí.

  Na prvním stupni probíhá výuka ve třech třídách s pěti ročníky, na druhém stupni v samostatných ročnících. Škola má dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu.

  Škola prošla postupnou rekonstrukcí. Má vlastní tělocvičnu, která poskytuje dostatečnou možnost sportovního vyžití žáků i v mimoškolní době. Dále jsou tu dvě specializované učebny, učebna přírodovědných předmětů a počítačová učebna. Stravování žáků je zajišťováno externě v areálu mateřské školy.

  Budova má prostorné světlé učebny a široké chodby, které jsou dostatečně využitelné pro shromáždění i pohyb žáků. Učebny jsou rozmístěny od přízemí do druhého poschodí. V přízemí jsou prostory určené pro školní družinu a školní klub. V těchto prostorách se věnují děti převážně zájmovým činnostem, školní klub má k dispozici hrnčířský kruh i vypalovací pec, hernu, internetové připojení.

  Škola využívá sportovní areál TJ Sokol, kde má k dispozici fotbalové a nové hřiště s umělým povrchem a doskočiště. Školní pozemek se přebudoval v několika předchozích letech ve školní arboretum a využívá se k výuce jako tzv. zelená učebna.

  Charakteristika školy
  24. recesní den - 22. říjen 2018

  Klima naší malé školy je vlídné. Snažíme se vytvářet příjemné a podněcující prostředí pro žáky, jejich rodiče i učitele, kde existuje vzájemná důvěra a respekt. Žáci i učitelé, všichni dohromady spolupracují v příjemném a důvěrném ovzduší.  Škola dává žákům možnost vyjadřovat se k dění ve škole – funguje zde školní parlament. Žáci mají také možnost se seberealizovat, mají možnost cítit se úspěšně. Jsou vhodně motivováni a pak aktivní. Jsme přesvědčeni, že k tomuto všemu přispívají mnohé společné projekty a akce, které ve škole často realizujeme.

  To, co zůstává v paměti bývalých žáků, na co po letech vždy vzpomínají, to jsou právě ty chvíle, kdy např. obsluhovali ve školní kavárně při vánoční výstavě, stáli před celou školou při soutěži Miss školačka, psali ty „nej“ články do našeho „nej“ školního časopisu Třesk, hráli Marii či Lotranda ve školním divadle, šli v masopustním průvodu, tvořili loutky v projektovém dni Školní Amos, vyučovali ostatní, když probíhal Den Země, psali rodný list své rostlině na školní zahradě. Pokračovat bychom mohli hodně dlouho. K naší škole totiž patří neodmyslitelně tyto zážitky. Zážitky, kdy pospolu děti menší s těmi velkými, žáci s učiteli vesele tvoří a vymýšlí něco, při čemž, aniž si to uvědomují, se učí, spolupracují, komunikují navzájem a současně posilují pospolitost v naší škole.

  Ti starší jsou vedeni k tomu, aby pomáhali těm mladším, navzájem se od sebe učí, inspirují se a podněcují. Učitelé jsou často spíše „parťáci“, protože jsou to žáci, kteří se často stávají těmi, kdo vedou, organizují, vymýšlí, buď pro všechny ostatní ve škole nebo třeba i pro rodiče. Učí se také kreativitě, zodpovědnosti, spolupráci apod. Naše „škola poznávání“ tak sází na poznávání nejen formou získávání nových vědomostí a informací, ale především osvojováním si dovedností, čerpáním poznání ze zkušeností a vzájemného sdílení.

  Jednotlivé projekty, akce, soutěže apod.


  Karneval

  Tváří se jako obyčejná akce, ale u nás celý průběh akce zajišťují starší žáci. Karneval je vždy zaměřen na nějaké zajímavé téma a žáci připravují soutěže, taneční vystoupení, výzdobu, tombolu, občerstvení. Těšíme se velké návštěvnosti.

  Ledová Praha

  Akce každoročně probíhá o pololetních prázdninách a v Praze pro školní kolektivy jsou nabídnuty vstupy do různých muzeí za velmi příznivé ceny. Z řad našich žáků je po této akci velká poptávka. Každý rok poznáme nový kousíček Prahy.

  Rozsvícená zahrada

  Že v zimě a ve tmě se na zahradě nedá nic vidět a zažít? Opak je pravdou! Od znovuotevření školní zahrady na jedno odpoledne až večer rozsvítíme zahradu, připravíme malé ochutnávky vánočních dobrot, různé aktivity pro malé i velké, a to vše je opět v režii žáků – dobrovolníků. Je tam vždy příjemná atmosféra a i v tomto hektickém čase je dobré se na chviličku zastavit. Přijďte si to i vy prožít.

  Sběr papíru

  Neodmyslitelně patří k akcím školy. První kolo sběrové soutěže tříd probíhá na podzim a druhé kolo na jaře. Vítězné třídě a nej sběračům je odměnou návštěva bazénu.

  Miss školačka

  Slavnostní kulturní událost, kdy se obyčejné žákyně promění v úžasné slečny. Před zraky celé školy a přísné poroty plní různé disciplíny. Je radost pozorovat, co všechno žákyně se svými podporovateli dokážou.

  Dopravní cyklistická soutěž

   Do naši školy dojíždí žáci z mnoha obcí v okolí, někteří dojíždí na kolech, a proto se více věnujeme dopravní výchově. Daří se to tak, že v dopravních cyklistických soutěžích získáváme v okrese přední příčky a postupujeme do krajských kol.

  Recesní dny

   Že nejsme úplně obyčejná škola, svědčí i recesní dny. Už 24 let některý den v roce přijdeme všichni včetně učitelů do školy trochu jinak vybavení. Jednou je to nějaká barva, která nás spojuje, podruhé jsou to třeba gumáky nebo klobouk, pyžamo. Vždy je ten den ještě něčím obzvláštněn, třeba soutěží, kulturním vystoupením…. Důležité, že se zapojí všichni a že si den užijeme…

  Spaní ve škole

    Velmi oblíbenou akcí u starší družiny je spaní ve škole. V době podzimních prázdnin zase za pomocí starších žáků se škola promění ve strašidelný hrad, či hotel, kde se dějí nějaké nepatřičné situace…. prostě se do školy nastěhují strašidla, která však nachystají pro žáky neuvěřitelné úkoly. Že se všichni trochu bojí, nikomu vůbec nevadí a akci si užívají velcí i malí. 

  Den Země

  Den Země  si na naší škole každoročně připomínáme celoškolním projektem.  Jeden dubnový den na škole je v režii deváťáků, kteří připravují program na vybrané téma z ochrany přírody.

  Máme za sebou již 15. ročníků, každý je zajímavý a jedinečný, žáci si odnášejí nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti.  Poznáváme, bádáme, zkoumáme taje a zákonitosti naší přírody.

  Morašické školní arboretum

  Naše školní zahrada je nejen školním arboretem plným jehličnanů, listnáčů, skalniček, trvalek bylinek, ale je i zelenou učebnou pro žáky. Každý žák školy má na zahradě adoptovanou rostlinu, kterou po celý rok sleduje a stará se o ni.

  Škola hrou aneb projekt Školní Amos

  Školní Amos je projektový den, jehož pojmenování se úzce pojí s největším z učitelů  –  Janem Amosem Komenským. Každoročně se scházíme, tvoříme, vymýšlíme, pátráme, zpíváme, píšeme i malujeme ve skupinách, které jsou vytvořené napříč ročníky.

  Samotnému projektovému dni předchází několik společných schůzek skupin, kde se vymýšlí hlavní pojetí tématu a hledají se originální nápady u všech účastníků.

  Projektový den už probíhá za plného nasazení, kdy jednotlivé týmy pracují na předem  zadaných úkolech, aby pak společně prezentovaly své zpracování.

  V rámci tématu se snažíme seznámit i s odborníkem, který by nám dokázal téma po svém přiblížit, ať už jde o besedu se spisovatelkou dětských knih nebo workshopem s výtvarníkem. V našem projektu jde o to vyzkoušet si věci na vlastní kůži a především prožít den jiným způsobem učení, než na který jsme zvyklí. Často sami žasneme, co nám vše v paměti uvízne.

  Cvokárna

  Vždy na konci školního roku pořádá naše škola „Cvokárnu“ – jednodenní či vícedenní výlet s tematickým zaměřením  pro žáky, kteří úspěšně reprezentují školu v průběhu celého roku ve sportovních či vědomostních soutěžích, kteří se aktivně zapojují do dění školy, jsou nápomocni v třídním kolektivu apod.

  Tato akce se letos uskutečnila již po patnácté. Cvokárna je motivací i odměnou zároveň!!!

  Zdravé dny

  Kromě různých preventivních programů během školního roku jsou tu ve škole jednou za dva roky dva či tři dny vyhrazené jen zdraví. Jeden den probíhá tradičně tak, že starší žáci absolvují dle předem jimi sestaveného rozvrhu během dopoledne preventivní besedy, přednášky interaktivní programy či cvičení, vedené pozvanými odborníky. Dozví se např. více o škodlivosti kouření, vyzkouší si vytvořit zdravé občerstvení, povídají si kyberšikaně nebo si zacvičí pilates či jógu. Žáci 1.stupně se účastní také preventivních programů, např. na téma osobního bezpečí. Dále program projektu doplní třeba ukázky sebeobrany, beseda s hendikepovaným sportovcem či jinou zajímavou osobností, exkurze v Litomyšli k záchrannému hasičskému sboru, Městské policii apod. Nechybí ani sportovní vyžití, turistická procházka do okolí a tzv. Morašický pětiboj.

  Knihomolení

  Je novou školní aktivitou, kterou připravuje pro ostatní žáky Čtenářský klub. Ten totiž tvoří ti, co mají rádi čtení a knihy. A protože těch opravdových čtenářů ve škole není moc, snaží se pro svou zálibu získat další. Jakmile probíhá Knihomolení, celá škole ztichne a každý žák v každé třídě si čte. Nejlépe svou rozečtenou knížku, ale když žádnou nemá, rádi mu členové čtenářského klubu Knihožrouti pomohou s výběrem knihy ze školní knihovny. Potom si o tom, co přečetli spolu ve třídách povídají nebo plní různé úkoly týkající se přečteného textu. Čtení je pro děti velmi přínosné, o tom není pochyb, a tak doufáme, že knihomolů bude v naší škole přibývat.

  A co jsme Vám ještě o naší škole neprozradili ……třeba to, že organizujeme Masopust, Vánoce v Morašicích, …. nabízíme řadu kroužků v rámci mimoškolních aktivit.

  Přijďte mezi nás.

  O všech našich aktivitách také pravidelně informuje náš školní časopis Třesk.

  Ledová Praha

  Charakteristika školy

  Rozsvícená zahrada

  Charakteristika školy

  Sběr papíru

  Charakteristika školy

  Miss školačka

  Charakteristika školy

  Dopravní cyklistická soutěž

  Charakteristika školy

  Recesní dny

  Charakteristika školy

  Spaní ve škole

  Charakteristika školy