• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Výchovný poradce

  Kontakt na výchovného poradce

  Mgr. Dana Drahošová 
  Kontaktovat mě můžete:
  1)  osobně v době konzultačních  hodin: čtvrtek –  10.00-  11.00, kdykoliv jindy po předchozí domluvě
  2)  na e-mailu danadrahosova@seznam.cz
  3)  telefonicky – 732 386 311 nebo tel. ZŠ 461 612 774

  Pokud byste se potřebovali o čemkoli poradit nebo se zeptat,  jsem tu pro vás k dispozici.

  Aktuálně

  Níže v dokumentu Přijímací řízení 2023 – 24 najdete informace k novému způsobu podávání přihlášek a přijímacímu řízení na střední školy.

  V dokumentu Přijímací řízení – žáci z Ukrajiny jsou doplňující informace k přijímacímu řízení. Zákonní zástupci mohou podat žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, případně lze i podat žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

   

  Úkoly výchovného poradce

  Výchovný poradce hledá řešení v případě, že se vyskytnou problémy, které ovlivňují spokojenost dětí s dosaženými výsledky ve škole i v životě. Jedná se především o:

  • nesoulad s vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky žáka
  • poruchy učení a chování jako jsou dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, hypoaktivita, LMD apod.
  • porušování školního řádu
  • vzájemné ubližování, projevy násilí a jiné nežádoucí jevy
  • užívání návykových látek
  • zapomínání
  • nedorozumění mezi jednotlivými dětmi, příp. špatnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím
  • zvládání zátěžových situací ve škole i rodině (např. rozchod rodičů)
  • výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí, vede kartotéku integrovaných žáků a žáků s poruchami učení i chování.
  • poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.
  • výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).
  • výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy,  třídními učiteli a protidrogovým preventistou.

  Schránka důvěry


  Na dolní chodbě u lavičky před školní družinou najdete na stěně malou schránku. Je na ní napsáno SCHRÁNKADŮVĚRYa je možné, že ji nikdy nebudete potřebovat…

  Na druhou stranu nelze vyloučit, že se dostanete do obtížné situace, někdo vám bude ubližovat, posmívat se nebo vás i fyzicky napadat, možná se stanete svědky něčeho špatného nebo bude mít problém některý z vašich kamarádů…

  Pokud máte nějaký problém, něco vás tíží a nevíte si s tím rady, pokud potřebujete  pomoc a nemáte odvahu přijít osobně, můžete napsat. Pokud se podepíšete, můžete si být jist, že nikdo vaše jméno neprozradí.
  Ale třeba nenajdete odvahu  říct to rovnou…

  V takových případech můžete využít právě SCHRÁNKU DŮVĚRY!!!

  Napište svoje trápení na lísteček a vhoďte do schránky!

  „Nebudete první,  komu pomůže. Proto se už netrapte a dejte o sobě vědět.“

  Nemusíte se bát, že se váš vzkaz dostane do nepovolaných rukou. Bude jej číst pouze výchovný poradce školy a ten zváží, jak vám může nejlépe pomoci…

  I v případě, že se podepíšete (doporučeno!), bude samozřejmě zachována vaše anonymita! Naopak platí, že pokud vám někdo má pomoci, musí vědět, komu vlastně má pomáhat

  Přijímací řízení v roce 2023-24
  Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/2024
  Zobrazit PDF
  Máme doma deváťáka
  Pomoc při výběru školy studiem tzv. profesní orientace.
  Zobrazit PDF
  Úřad práce Svitavy - poradenské středisko
  Úřad práce Svitavy - poradenské středisko
  Zobrazit PDF
  Přijímací řízení - žáci z Ukrajiny
  Přijímací řízení - žáci z Ukrajiny
  Zobrazit PDF