• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Historie školy

  První zmínka o škole v Morašicích je v roce 1654 v zápise o počtu obyvatel a domů. Další zápisy jsou velice sporadické ale po roce 1792 lze vysledovat již častější zmínky o škole. Nacházela se na  různých místech. V roce 1866 rozhodl tehdejší obecní výbor o odkoupení chalupy, jejím zbourání a postavení nové školy. Část základů včetně schodiště do sklepa  bylo objeveno při opravách v roce  2014.  Tato škola se pak stala základem dnešní školy. Prodělala v průběhu let řadu změn, úprav, dostaveb a do dnešní podoby se dostala v roce 1938.V dalších letech docházelo pouze k vnitřním úpravám a modernizaci, ale vnější vzhled zůstal zachován.

  Historie

  Chronologie událostí


  • 1654– v rámci zápisu o počtu obyvatel a domů je první zmínka o místnosti pro vyučování
  • 1714– dle kroniky kantor Stehlík a jeho předchůdce postavili ze starého dříví chaloupku ve které se učí
  • 1804– dostavěna budova, která celá sloužila jako škola
  • 1861– škola byla jednotřídní a přišlo 180 žáků a tak seděli na oknech, na posteli učitele i na zemi
  • 1863– škola rozšířena na dvojtřídní
  • 1865– obecní výbor rozhodl o zakoupení chalupy J.Nešpora a zahájení výstavby nové školy
  • 1869– spojené obce morašické (Morašice, Lažany, Říkovice, Sedlišťka, Nová Sídla, Újezdec) zahájily stavbu trojtřídní školy. Tato škola je základem současné školy.
  • 1875– upraven ve škole byt pro učitele a provedena přístavba kůlny pro školní palivo
  • 1878– zřízena při školní budově „letní tělocvična“ – hřiště
  • 1881– započata výstavba IV. třídy a záchodů
  • 1885– provedena stavba školní studny s pitnou vodou (studna je dochována do dnešní doby, je uzavřena. neužívána)
  • 1907– část žáků přešla do nové samostatné školy v Říkovicích, morašická škola je pětitřídní a má 331 žáků
  • 1920– na školu je umístěna věžička a v ní věžní hodiny – ukazují čas i v dnešní době
  • 1922– žáci z Újezdce začli být vyučování ve vlastní škole
  • 1925– dokončeny stavební úpravy – upraven nový vchod do školy, nová střecha….
  • 1927– škola má pouze 110 žáků ve třech třídách
  • 1933– žáci z Újezdce opět začli docházet do Morašice
  • 1936– povolena výstavba měšťanské školy
  • 1937– probíhá rozsáhlá přestavba školy – přistavěno další podlaží, byt, tělocvična , školní kuchyň, zavedeno ústřední topení, byla zahájena výuka i měšťanské školy
  • 1938– přestavba dokončena a škola slavnostně 21.8. otevřena – budova v této základní podobě je dochována do dnešní doby, obecná i měšťanská školy dohromady měly 8 tříd
  • 1947– byla přejmenována na Újezdní měšťanskou školu T.G.Masaryka
  • 1972– uzavřena malotřídka v Říkovicích – žáci přešli do Morašic
  • 1974– provedena generální rekonstrukce elektroinstalace v celé škole
  • 1979– rekonstrukce ústředního topení v celé škole
  • 1981– MŠ, která sídlila v budově školy, odchází do vlastního areálu
  • 1985– uzavřena malotřídka v Makově – žáci přešli do Morašic
  • 1993– znovuotevření malotřídní školy v Makově
  • 1994– školní jídelna se přesouvá z budovy školy do areálu MŠ Morašice
  • 1995– provedena komplexní rekonstrukce rozvodu vody a sociálních zařízení v celé budově
  • 1997– škola přechází ve vytápění na plyn
  • 1999– provedena výměna oken v severní části budovy, celkem 21 oken
  • 2006– výměna oken ve zbývající části budovy, zateplení, nová fasáda
  • 2007– úprava chodníků kolem školy, zaplocení hracího koutu pro školní družinu
  • 2014– rekonstrukce dolní chodby a výměna vstupních dveří
  • 2016– úprava vnitřního schodiště

  Budova školy v Morašicích postavená v r. 1869 - parcela stála 1800 zl.

  Historie

  Škola v letech 1920 - 1937

  Historie

  Přestavba v roce 1938

  Historie

  Škola po přestavbě v roce 1938

  Historie