• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Kalendář událostí

  11
  Leden
  31
  Leden
  Aktuálně

  pozvánka

  20
  Prosinec
  Přejeme vám…

  pozvánka

  14
  Prosinec

  O naší škole

  Příjemná pracovní atmosféra, rodinné prostředí, kamarádské vztahy, to vše můžete v naší škole najít. V  týmech pracujeme na společných projektech jako je například Školní Amos, Den Země, Zdravé dny. Masopust, Miss školačka. Čertovské hrátky, Karneval, Cvokárna , recesní dny neodmyslitelně patří ke každoročním akcím školy. Vánoční i další tematické výstavy ukazují kreativitu našich žáků.

  Masarykova základní škola Morašice

  Co se děje ve škole

  11
  Leden
  31
  Leden
  Aktuálně

  pozvánka

  20
  Prosinec
  Přejeme vám…

  pozvánka

  14
  Prosinec
  14
  Prosinec
  25
  Listopad
  Návštěva knihovny

  knihomolení

  11
  Listopad
  10
  Listopad
  Září 2022
  Adaptační dny pro třídní kolektivy
  Sportovní soutěže - oblastní kolo v přespolním běhu
  Krajské kolo POKOS
  Celoškolní projekt - Den evropských jazyků
  Návštěva Regionálního muzea v Litomyšli - Čteme pod lavicí
  Den čokolády u druháků
  Preventivní program -Začátek - pro šesťáky
  Rybářství Nedošín - prvoučná exkurze pro 3.ročník
  Červený den v druhé třídě
  Říjen 2022
  Sběr papíru
  spaní ve škole
  Přehlídka středních škol - Svitavy
  Branný den
  sběr žaludů
  třídní rodičovské schůzky
  adaptační odpoledne s rodiči v 6. ročníku
  Den stromů
  Barvy a plody podzimu - školní výstava
  exkurze Praha - 3. ročník
  měření tělesné zdatnosti žáků 5. a 7. ročníku
  sportovní soutěž - florbal, minikopaná
  logická olympiáda
  přírodovědný klokan
  Listopad
  Knihomolení
  Prosinec
  Konzultační odpoledne
  Vánoční florbalový turnaj
  Adventní setkání
  Vánoce u nás ve škole
  Vánoce v Litomyšli
  Vánoční zpívání školní družiny v mateřské školce
  Slavnostní předávání slabikářů
  Únor
  školní kolo recitační soutěže
  Masopust v Morašicích
  Karneval
  Školní kola olympiád a soutěží
  Březen
  Školní Amos
  Třídní schůzky
  Růžový palouček a jarní práce
  Zahájení plaveckého výcviku – 1.stupeň
  Knihomolení
  školní družina v knihovně v Litomyšli
  Duben
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Sběr papíru – 2. část
  výukový program - Ekocentrum Paleta
  Poznáváme historii – exkurze Terezín
  Ukliďme Česko
  Květen
  zahraniční exkurze v německy mluvící zemi
  Dny dětského čtení
  Dny dětského čtení
  školní kolo pěvecké soutěže
  oslava Dne matek
  Červen
  Poznáváme republiku – třídní tematické exkurze
  Cvokárna
  Miss školačka
  Sportovní den