• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní družina a klub

  I. oddělení školní družiny

  ranní činnost: 6:30 – 7.30 hod.
  odpolední činnost: do 16:30 hodin

  První oddělení školní družiny je určeno žákům 1. a 2.ročníku.

  V prvním oddělení školní družiny se věnujeme převážně skupinovým hrám (soutěže: míčové – pohybové). Snažíme se upevnit jejich pravidla a o ,, fair play´´ hru. Nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil.

  Čas využijeme hlavně v přírodě, na školním hřišti. V přírodě se budeme seznamovat s okolní faunou, flórou a jak se k ní chovat. Pravidelně sledujeme dění v naší školní zahrádce. V družině se mohou děti věnovat společným konstruktivním, deskovým hrám a soutěžím, odpočinku nebo výtvarně – pracovní činnosti.

  Poznáváme také okolí naší školy a vesnice, jeho minulost a zajímavosti. Navštěvujeme místní zemědělské družstvo, obecní úřad se sběrným dvorem a poštu. Jezdíme na různé akce pořádané Městskou knihovnou v Litomyšli, muzeem, zámkem a další.

  A hlavně se snažíme být k sobě a okolí dobří, čestní, slušní a kamarádští.

  Zuzana Hajrová DiS.,vychovatelka

   

   

   

   

   

  II. oddělení školní družiny

  ranní činnost: 6:30 – 7.30 hod.
  odpolední činnost: do 16:30 hodin

  Druhé oddělení školní družiny je určeno žákům 3. ročníku.

  Společně si užíváme chvíle mimo vyučování. Veškerý čas využíváme všemi možnými způsoby. Ať už se jedná o nejrůznější tvoření a vytváření, hraní různorodých her či plnění všemožných úkolů a aktivit, vždy si vše užíváme na maximum, společně.

  Týmového ducha, soutěživost, cit pro spolupráci a umění komunikace posilujeme společenskými, týmovými či soutěživými hrami, kolektivními úkoly.

  Paměť, zrak, sluch, postřeh trénujeme rozmanitými rébusy, logickými aktivitami, hádankami, pozorováním.

  Nezapomínáme také na dostatek pohybu, slušné chování, vzájemný respekt a toleranci.

  Hodně času trávíme venku, proto se snadno stane, že domů nejdeme úplně vyšplíglovaní ,jako jsme šli do školy. Proto je možnost se ve družině převléknout do něčeho, co unese špínu snáze než-li nové rifle 😊 Prosím tedy o co největší přizpůsobení oděvu vůči počasí či o náhradní oblečení, pro případy nouze.                                                                                   Kopecká Daniela, vychovatelka

   

   

   

  III. oddělení školní družiny

  ranní činnost: 6:30 – 7.30 hod.
  odpolední činnost: do 16:30 hodin

  Třetí oddělení školní družiny je určeno žákům 4. a 5.ročníku

  Ve 3. oddělení školní družiny, která je určena pro starší žáky trávíme většinu času venku, pravidelně od 14 do 15 hodin.  Prosím přizpůsobte oblečení počasí – v létě pokrývku hlavy, v zimě rukavice.  Děti mají možnost se převlékat a věci si mohou nechávat v ŠD.

  Chování žáků se řídí školním řádem a řádem školní družiny. Informace o družině najdete i na nástěnce u školní družiny.

  Ráda bych také uvítala Vaše připomínky, nápady, názory na činnost školní družiny, těším se na vzájemnou spolupráci.

  Stanislava Coufalová, vedoucí vychovatelka

  Školní klub

  Školní klub slouží pro smysluplné využití volného času žáků 2. stupně.

  Keramický kroužek, redakční rada Třesku, dopravní kroužek, to jsou aktivity organizované v rámci školního klubu.

  Žáci zde připravují i různé akce pro vybrané skupiny dětí nebo projekty celoškolního charakteru, jako například  Karneval, Miss školačka, Nocování ve škole.

  Školní klub vydává i školní časopis Třesk.

  Snažíme se o příjemnou pracovní i odpočinkovou atmosféru a stálý zájem podnikat zajímavé aktivity.

  Když děti nic nedělají,

  tak nedělají nic dobrého.