• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní jídelna

  Jídelníček

  Pondělí 2. 10.  2023

  Polévka fazolová se smetanou
  obsahuje alergeny: 07

  Oběd  těstoviny zapečené s brokolicí a tofu, okurkový salát s kefírem, čaj, mléko
  obsahuje alergeny: 01a, 03, 06, 07

  Úterý  3. 10. 2023

  Polévka  z vaječné jíšky
  obsahuje alergeny01a, 03, 07, 09

  Oběd  hovězí guláš, houskový knedlík, džus, mléko, hruška
  obsahuje alergeny: 01, 01a, 01c, 03, 07

  Středa  4. 10. 2023

  Polévka  rybí se zeleninou
  obsahuje alergeny:  04, 07, 09

  Oběd karbanátek přelitý zeleninovou štávou, brambory m.m., čaj, mléko
  obsahuje alergeny: 01a, 01c, 03, 07

  Čtvrtek  5. 10. 2023

  Polévka  pórková s bramborem
  obsahuje alergeny: 01a

  Oběd  kuřecí stehno pečené, rýže zeleninová, rajče, čaj, bílá káva
  obsahuje alergeny:  03, 07

  Pátek 6. 10. 2023

  Polévka   z červené čočky
  obsahuje alergeny: 09

  Oběd  kuřecí řízek, brambory m.m., okurka sterilovaná, džus, mléko
  obsahuje alergeny:  01a, 01c, 03, 07, 10

  Seznam alergenů

  01 Obiloviny obsahující lepek (01a-pšenice, 01b= žito, 01c- ječmen, 01d – oves, 01e- špalda)
  02 Korýši a výrobky z nich
  03 Vejce a výrobky z nich
  04 Ryby a výrobky z nich
  05 Podzemnice olejná ( arašídy) a výrobky z nich
  06 Sójové boby ( sója) a výrobky z nich
  07 Mléko a výrobky z něj
  08 Skořápkové plody (1 – mandle, 2- lískové ořechy, 3 – vlašské ořechy, 4 – kešu ořechy)
  09 Celer a výrobky z něj
  10 Hořčice a výrobky z ní
  11 Sezamová semena a výrobky z nich
  12 Oxid siřičitý a siřičitany
  13 Měškkýši a výrobky z nich

  ZMĚNA JÍDELNÍČKU A ALERGENŮ VYHRAZENA SESTAVIL: B. Benešová
  Na lístku číslem označujícím alergen.
  Vedle jídelního lístku je umístěn seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku.
  Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám.
  Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
  Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

  Provoz školní jídelny

  Kmošková Vlasta             vedoucí stravování

  Telefon: 461 613 748          e-mail: sjmorasice@lit. cz

  Vnitřní řád školní jídelny

  přihláška na stravování

  INFORMACE K PLATBĚ A ODHLAŠOVÁNÍ VE ŠJ

   

   

   

  Placení obědů je možné provádět formou bezhotovostního styku – měsíčními platbami.

  Splatnost je nejdéle do 20.dne v měsíci / tzn., že na měsíc říjen je potřeba zaplatit do 20.září/

  Zálohy se platí dopředu. Výše částky na 1 měsíc se vypočítává podle počtu varných dnů x částka příslušné finanční kategorie / MŠ do 6 let 42,-Kč + školné 100,-Kč, 7 let 45,-Kč, ZŠ 7–10 let 27,-Kč, 11–14 let 29,-Kč, 15 a více let 30,- / k přiřazení platby je nutné evidenční číslo / viz variabilní symbol/

  U své banky si můžete zřídit trvalý příkaz k úhradě nebo lze řešit platbu přes internet či mobil.

  Platby posílejte na číslo účtu školní jídelny u ČSOB: 280119822/0300, variabilní symbol je Vaše evidenční číslo.

  Platba v hotovosti je možná ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí ŠJ, zpravidla poslední pracovní den v měsíci.

   

  Upozornění: strávník je přihlášen po celý školní rok, v případě, kdy se rozhodne nestravovat, je povinen tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ nebo telefonicky. Jinak je s ním stále počítáno a musí nevyzvednuté obědy uhradit. V případě nemoci může 1. den oběd vyzvednout do jídlonosičů, další dny při neodhlášení platí plnou cenu oběda 83,-Kč.

  Odhlašování obědů do 6.00 hod. je na telefon nebo záznamník 461 613 748 nebo internetem na

  www.strava.cz (zde také najdete od 15. dne v měsíci Vaší aktuální částku na uhrazení stravného)

  VYSVĚTLENÍ  K  LEGISLATIVĚ  ŠKOLNÍ  STRAVOVÁNÍ

   Z novely vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování vyplývá:

  ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ v zařízeních šk. stravování zřízených obcí

  Zařízení šk. stravování může stanovit zálohu za úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka jinak.

  Proto Vás prosíme o podpis žádosti, díky které bude možnost platit na více měsíců dopředu.

  Vnitřní řád školní jídelny

  Školní jídelna při mateřské škole v Morašicích

  Školní stravování

  Školní stravování je poskytováno strávníkům dle zákona č.561/2004 Sb. v souladu § 119 o školním stravování ze dne 1.1.2005.

  Hygienickými předpisy č. vyhlášky 137/2004 Sb. a novely vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování v platném znění.

  Strava je poskytována dle výživových norem, které upravuje příloha č.1 k vyhlášce č.107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

  Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců, provoz zařízení a jeho vnitřní režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků.

  Obsahuje:    Provozní řád školní jídelny                            Provozní řád kuchyně

  Provozní řád školní jídelny

  Úvod

  1.Školní jídelna MŠ Morašice zajišťuje stravování

  • pro děti MŠ Morašice v rozsahu celodenního pobytu dítěte ve školském zařízení za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování
  • pro žáky ZŠ Morašice v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu žáka ve škole za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování
  • pro zaměstnance školy v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu v zaměstnání
  • pro cizí strávníky

  Mateřská škola nezajišťuje dietní obědy nebo jiné alternativy školního stravování.

  2. Přihlašování ke stravování

  Ke stravování se musí strávníci, řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky, která slouží zároveň jako podklad pro vedení školní matriky školského zařízení. Přihláška musí být kompletně vyplněna a vrácena před zahájením stravování. Přihláška ke stravování platí na celou školní docházku.

  3. Ceny stravného

  Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro které jsou stanoveny finanční normativy:

  1.Děti MŠ do 6 let  přesnídávka     8,- Kč

  oběd               26,-Kč(22,-Kč oběd + 4,-Kč pitný režim)

  svačina            8,-Kč

  Děti MŠ 7 let                             přesnídávka     9,-Kč

  oběd               27,-Kč

  svačina            9,-Kč

  1. Žáci ZŠ 7 – 10 let    oběd                  27-Kč

  Žáci ZŠ 11 –  14 let                         oběd                  29,-Kč

  Žáci ZŠ 15 a více let                       oběd                  30,-Kč

  1. Dospělí cizí               oběd                  83,-Kč

  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou daného věku. Školním rokem se rozumí 1. 9. – 31.8.

  4.Úhrada stravného

  Placení obědů je možné provádět formou bezhotovostního styku – měsíčními platbami. Splatnost je nejdéle do 20. dne v měsíci / tzn., že na měsíc říjen je potřeba zaplatit do 20. září/

  Platby se posílají na číslo účtu školní jídelny u ČSOB:280119822/0300, variabilní symbol je Vaše evidenční číslo.

  Bezhotovostní úhrada stravného smí být poskytnuta zálohově jen na 2 měsíce dopředu.

  Platba v hotovosti je možná u vedoucí ŠJ, zpravidla poslední pracovní den v měsíci.

  Případné odhlášky se odečítají v následujícím období. Přeplatky se vyúčtovávají     v případě, že strávník ukončí stravování – pouze 2x ročně a to na konci školního a kalendářního roku.

  Přeplatky se převádí do dalšího školního roku, pokud strávník – zákonný zástupce nepožádá písemně o jeho vrácení

  5. Přihlašování a odhlašování jídla

  Obědy se přihlašují na celý měsíc nebo jen na vybrané dny. Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, popřípadě další doplněk – zeleninový salát, ovoce, moučník, mléčný výrobek.

  Celodenní stravování pro děti MŠ zahrnuje přesnídávku, polévku, hlavní jídlo s možnými doplňky, nápoj, odpolední svačinu.

  Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Pestrost je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se na střídání jídel masitých, polomasitých, bezmasých, zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možností co nejčastěji. Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách v prostorách jídelny a chodby MŠ a na internetových stránkách www.strava.cz.

  Odhlášky z důvodu nepřítomnosti se mohou provádět na záznamníku MŠ na čísle 461 613748 do 6.00 hodin stávajícího dne. Musí být ohlášeno jméno, třída a období odhlášky. Nebo internetem na www.strava.cz.

  Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu dítěte, žáka ve škole. To znamená, že v případě absence musí být strávník odhlášen. Výjimkou je první den nepředpokládané absence – nemoc, kdy může odebrat dítě stravu za sníženou cenu – cenu potravin, pouze do jídlonosičů a to v době od 10:40 do 11:00 hod. Další dny při neodhlášení platí plnou cenu 83,-Kč.

  V době prázdnin a ředitelského volna je každý žák automaticky odhlášen.

  6. Doba výdeje pokrmů

  Z mimořádných provozních důvodů může být doba výdeje změněna. O této změně jsou strávníci informováni prostřednictvím: vedení školy, nástěnky, nebo u výdejního okénka.

   

  Chod Žáci,

  učitelé a pedagogičtí asistenti ZŠ

  Děti MŠ Cizí strávníci
  Přesnídávka      08:30
  Oběd 11:30 I. stupeň

  12:30 II.stupeň

       11:30        11:00

  jídlonosič

  Svačina      13:30

   

  Cizí strávníci nosí jídlonosiče do hnědého boxu umístěného vedle vchodu do budovy ŠJ. Jídlonosiče jsou naplněny a připraveny k vyzvednutí od 11.00hodin.

  7. Vydávání stravy, stolování

   Děti MŠ se stravují ve třídě MŠ způsobem uvedeným v Provozním řádu mateřské školy.

  Děti se stravují vždy když jsou přítomny.

  Obědy pro žáky ZŠ se vydávají ve dnech školního vyučování od 11.30 do 13.00hodin, (v případě potřeby ZŠ do 13.30hod.)

  Před vstupem do jídelny odloží žáci své tašky a svršky na vyhrazených místech.

  Před odebráním stravy je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla.

  Žáci se v jídelně řídí pokyny pedagogického dozoru. Dozor dohlíží na příchod žáků do jídelny, jejich chování při stolování, odnášení oběda a následný odchod z jídelny. Žáky nenutí k dojídání jídla. Dbá na bezpečnost strávníků, upozorňuje personál na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti. Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozor úraz pracovníkům jídelny, kteří poskytnou první pomoc a provedou zápis do knihy úrazů.

  Při čekání na výdej stravy zachovají strávníci pravidla slušného chování a řídí se zásadami správného stolování.

  Nápoje mají samoobslužný systém. Pro polévku a hlavní jídlo si strávníci docházejí s tácem k výdejnímu okénku, kde jim vydávající personál připraví jídlo na talíř. Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně.

  Jídlo si strávníci odnášejí ke stolu, použité nádobí odevzdávají na určené místo. Dbají o čistotu stolu a okolí. Žáci při jídle zbytečně nemluví, nehlučí, nepokřikují, neběhají, chovají se spořádaně, dbají pokynů dozoru.

  Strávník má možnost přídavku stravy. Stravu ani nádobí nesmí z jídelny odnášet. Konzumace probíhá v sedě u stolu. Strava je určena k okamžité spotřebě.

  Úklid během výdeje zabezpečuje personál jídelny. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k uklouznutí. Rovněž mezi střídáním strávníků dbá na čistotu stolů.

  8. Pravidla společenského stravování dětí MŠ

  Strávníci jsou v jídelně vedeny ke společenskému chování a stolování, učitelky předchází sociálně patologickým jevům, projevům nepřátelství a diskriminace. Učitelky svým příkladem žáky vedou k ohleduplnosti a toleranci v oblasti stravovacích návyků (odlišnost plynoucí z rodinných podmínek. Strávníci se učí šetrnému zacházení s vybavením školní jídelny. Dozor při stravování žáků vykonávají učitelé a pedagogičtí asistenti.

  Kontrolu provádí ředitelka.

   9. Práva a povinnosti strávníků

   Strávník má právo:

  1. stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008
  2. na kvalitní a vyváženou stravu
  3. na dodržování bezpečnosti a ochranu zdraví
  4. na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

  Strávník má povinnost:

  1. dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny
  2. chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
  3. řídit se pokyny vedoucího stravování, pracovníků kuchyně a dohlížejícího pedagoga
  4. odnést po jídle použité nádobí
  5. neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jedinci
  6. při úmyslném zničení jídelního zařízení uhradit škodu ve výši 100%
  1. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

   Zákonný zástupce má právo:

  1. na informovanost týkající se provozu jídelny viz. Vnitřní řád školní jídelny
  2. na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, suroviny, postup výroby)
  3. v případě pochybností obrátit na statutární orgán-ředitele

   

  Zákonný zástupce má povinnost:

  1. hradit včas stravné v určené výši
  2. dodržovat vnitřní řád školní jídelna
  3. nahlásit případné změny v matrice, čísla účtu, ukončení stravování
  4. neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci

  11. Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky  školy:

  Strávníci přicházejí do jídelny s učitelkami společně podle režimu dne.

  Ve školní jídelně se žáci chovají ohleduplně, zdraví zaměstnance školy.

  Učitelé dohlíží na dodržování hygienických a stravovacích návyků.

  12. Alergeny

   Dle čl.44odst. 1a nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům podává od 13.12.2014 školní jídelna informace o alergenech v použitých nebalených potravinách.

  Přítomnost alergenů je vyznačena na jídelním lístku číslem daného alergenu. Zvolené číselné označení je vyvěšeno hned vedle jídel. lístku. Přítomnost alergenů je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve ŠJ.

  Označení vyrobeného pokrmu alergenní složkou je povinné, škola nemůže však brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí strávníci ohlídat sami.

  V případě opakovaného nedodržování provozního řádu má ředitelka školského zařízení právo strávníka vyloučit ze stravování.

  Vlasta Kmošková                                                                              Miloslava Benešová

  vedoucí stravování                                                                            ředitelka školy

  V Morašicích dne 30.8.2022

  Případné dotazy nebo připomínky směřujte na ředitelku MŠ nebo vedoucí stravování.

  Informace rodičům o školním stravování

  Nastal nový školní rok a na portálu Jídelny.cz se objevují nejen nové vedoucí školních jídelen, ale také mnoho rodičů, kteří pátrají po informacích o školním stravování. A právě jim je určen tento článek.

  Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých stanoviscích informováni a znají příslušné předpisy, u dětí a jejich rodičů tomu tak často není. Kolik sporů a nepříjemných situací za poslední léta v jídelnách vzniklo jen proto, že rodiče tvrdě uplatňovali své požadavky! Mnoho střetů by odpadlo, kdyby všechny strany znaly svá stanoviska a své možnosti.

  Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit každý rodič.

  Vyhláška stanovuje dvě základní požadavky:

  a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.

  b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv.

  spotřební koš)

  Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

  Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

  Obědy jsou moc drahé  Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie. O tom, co stojí potraviny, jestli jejich cena stoupá nebo klesá, se můžeme snadno přesvědčit. Mnoho jídelen nakupuje potraviny ve velkoobchodech za ceny nižší, ale je bohužel i mnoho takových, kam velkoobchod odmítá dodávat (obvykle těch, kde se stravuje málo žáků). Těm pak nezbývá, než aby nakupovaly v běžném obchodě za běžné ceny.

  Zatímco materiálovou část ceny mohou mít rodiče pod kontrolou, horší je to s náklady mzdovými a režijními. Pokud jde o mzdy, tak každý rodič, který se zajímá o dění kolem sebe, ví, že platy ve školních jídelnách jsou velmi nízké, řada kuchařek dnes pracuje za minimální mzdu. Režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení, školení personálu) pak závisí na konkrétních podmínkách každé jídelny a mohou být i ve srovnatelných jídelnách skutečně různé.

  Obědy platím a proto mám právo…

  Ta práva jsou bohužel velmi malá. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde bohužel není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly.

  Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plném rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60 %. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Běžné materiálové náklady na 1 oběd se v současnosti pohybují kolem 20 Kč (v závislosti na věku dítěte). Rodič, který stravenku hradí, musí počítat s tím, že min. dalších 30 Kč (mzdy a režie) mu přidá někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat. Rodič tedy platí jen menší část celkových nákladů a jejich právo určovat, jak má oběd vypadat, je značně omezeno.

  Mému synovi nevyhovuje, co dostává na oběd

  Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, že by zakazoval např. párky nebo klobásy nebo že by ve školkách bylo povinné mléko ke snídani. Vyhláška 107/2005 obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny dodržovat Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a dělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné tabulce. Např. u dětí 1. stupně ZŠ musí jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin na 1 oběd, 12 g tuků nebo 19 g mléčných výrobků. Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků. Požadavků, které rodiče i děti vznášejí, je mnoho: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Někdy je možné o těchto požadavcích se školou nebo jídelnou jednat. Je však třeba brát ohled na spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé. Jestliže jídelna dokáže i po splnění vašich požadavků dodržet spotřební koš, pak není problém. Obecně však lze říci, že snížení spotřeby ryb nebo luštěnin bude pro jídelny problematické, protože v těchto skupinách dodržují normu jen tak.

  Pozor ale na to, že některé změny se mohou promítnout v ceně jídla. Jídelna musí dodržet finanční limit.

  Syn dostává malé porce masa Vyhláška 107/2005 předepisuje, že ve věkové kategorii 11-14 let má dítě za měsíc v průměru dostat 70 g masa na jeden oběd (počítáno v syrovém stavu, takže po technologické přípravě bude masa samozřejmě méně). Kuchařky jistě mohou při mimořádných příležitostech připravit porce např. 100 gramové, ale příště zase musí ušetřit. Např. do rizota dají masa jen 50 g. V případě nespokojenosti si můžete nechat porci převážit. Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně větší porce masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a velmi pravděpodobně také nedodrží finanční limit. A to si žádná jídelna nedovolí, protože na nákup potravin má jen ty peníze, které vybere od rodičů.

  V naší jídelně se vaří podle zastaralých norem

  V České republice neexistují předepsané normy (receptury) pro školní stravování. Jsou jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit spotřební koš. Splnit současně oba požadavky není jednoduché. Natolik jídelnu omezují, že si nemůže v jídelním lístku dovolit žádné extravagance. Navíc působí ještě další tlak: tlak strávníků, kterých ubývá. Proto v mnoha jídelnách hledají a vymýšlejí nové a nové receptury, kterými by strávníky upoutali.

  Složení jídelníčku je hrozné

  Pro kombinace receptur a jejich výskyt v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek především tak, aby dodržela výživové normy (spotřební koš). Existuje ale řada neoficiálních doporučení: např. maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2 krát měsíčně ryby, 4 krát měsíčně zeleninové bezmasé jídlo, dva dny po sobě by neměla být stejná příloha, polévka by měla být odlišného typu než hlavní jídlo apod. Zkušenosti ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, obvykle také dodrží spotřební koš. I dodržování těchto zásad bývá předmětem kontrol jídelen, ale závěry jsou spíše formou doporučení, upozornění. Při nedodržování těchto zásad nelze uplatnit sankce, rodiče si je nemohou vynutit, někdy to z provozních důvodů ani nelze. Nemůžeme označit jídelníček jednoduše za hrozný, musíme konkrétně uvést porušení obvyklých zásad a úpravu skladby jídelníčku vyjednat s vedením školy.

  Některé potraviny by se měly ve školkách zakázat

  Úzkostlivé maminky se ptají, jak je možné, že se v jejich mateřské školce podává uzené maso a uzeniny vůbec, proč se nepoužívají ve větší míře umělé margariny (typu Rama) apod. Obavy také panují o vliv vnitřností, máku apod. na zdravotní stav dítěte. Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují zákonu o potravinách 110/97. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat. Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak vhodné jsou pro danou věkovou kategorii. V této oblasti se rodičům otvírá široké pole působnosti při jednání s vedením školy, školky nebo jídelny.

  Oběd po dobu nemoci a o prázdninách

  Starší rodiče si ještě pamatují, že oběd mohlo dítě odebírat v době nemoci a také o prázdninách. Dnes to již neplatí a někteří rodiče to považuji za zlovůli kuchařek či jejich lenost vařit v době prázdnin. Není tomu ale tak. Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. Nic však rodičům nebrání v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou (nedotovanou) cenu.

  Dietní a alternativní strava

  V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří potřebují dietní stravu, nebo vyžadují stravu vegetariánskou, veganskou apod. Na přípravu těchto druhů jídel není podle legislativy právní nárok, záleží čistě na možnostech a pochopení kuchařek, zvýšené finanční náklady musí hradit strávník. Rodiče by však měli vědět, že příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v jídelnách obvykle není. Kuchařky, které svolí vařit taková jídla, podstupují riziko. Mnohem častější jsou případy, kdy rodiče dietní stravu připravují doma, do jídelny ji jen donesou a personál ji pouze ohřeje a naservíruje.

   

  Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz