• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní poradenské pracoviště

  Poradenství pro žáky a rodiče

  Naše škola má vybudované školní poradenské pracoviště (ŠPP), ve kterém působí zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně, školní metod prevence a školní psycholožka.

  Školní poradenské pracoviště zahájilo na Masarykově ZŠ Morašice 4. 9. 2023 sedmý rok své činnosti. Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
  3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  4. prevence školní neúspěšnosti – prevence Strategie školní neúspěšnosti 2023 – 24 přílohou
  5. kariérové poradenství – profesní orientace žáků
  6. prevence rizikového chování žáků
  7. podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
   a s odlišnými životními podmínkami
  8. včasná intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  9. spolupráce a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

  Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky, asistenti pedagoga a v neposlední řadě také s rodiči. Snažíme se, aby komunikace mezi všemi zúčastněnými byla plynulá a problém jednotlivého žáka byl řešen komplexně.

  Pro letošní školní rok jsme si stanovily tuto prioritu:

  1.  Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  2. Podpora žáků s neprospěchem, vysokou absencí a žáků z málo podnětného prostředí.

   

   Konzultační hodiny:

  • Mgr. Dana Drahošová      čtvrtek    10.00 – 11.00 hod.
  • Mgr. Jana Renzová           úterý       14.00 – 14.45 hod.
  • Mgr. Hana Heroldová      pondělí   13.00 – 15.00 hod.

  /případně kdykoliv jindy po předchozí domluvě/

  Užitečné odkazy v oblasti primární prevence


  • prevence-info.cz
  • saferinternet.cz  (informace na téma kyberšikana, ochrana osobních)
  • protisikane.cz  (informace o kyberšikaně a jejích projevech, tipy pro rodiče) www.minimalizacesikany.cz (praktické rady pro rodiče, učitele a děti, jak řešit šikanu a jak jí předcházet)
  • sikana.org
  • E-Bezpeci (www.e-bezpeci.cz) – projekt zaměřený na prevenci rizikového chování na Internetu (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě, sociální inženýrstvi, sexting atd.).
  • Kraje pro bezpečný internet   https://www.kpbi.cz
  • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí pppuo.cz
  • Aplikace Nenech to být: online schránka důvěry: nntb.cz
  • pobavme-se-o-alkoholu.cz
  • drogy-info.cz/– informační portál o legálních a ilegálních drogách
  • Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz
  • Linka důvěry Ústí n. Orlicí 465 524 252
  • Rodičovská linka 840 111 234
  • Linka vzkaz domů 800 111 113, z mobilu 724 727 777(tarif dle operátora)
  • prevcentrum.cz
  • Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz