• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní poradenské pracoviště

  Poradenství pro žáky a rodiče

  Naše škola má vybudované školní poradenské pracoviště (ŠPP), ve kterém působí ředitel školy, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně a školní metodička prevence.

  Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky, asistenti pedagoga a v neposlední řadě také s rodiči. Snažíme se, aby komunikace mezi všemi zúčastněnými byla plynulá a problém jednotlivého žáka byl řešen komplexně.

  Školní poradenské pracoviště zahájilo na Masarykově ZŠ Morašice 1. 9. 2022 šestý rok své činnosti. Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
  3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  4. kariérové poradenství – profesní orientace žáků
  5. prevence rizikového chování žáků

   Konzultační hodiny:

  • Mgr. Dana Drahošová      čtvrtek   9. 40 – 10.25 hod.
  • Mgr. Jana Renzová           středa    12.00 – 13.30 hod.
  • Mgr. Hana Heroldová      pondělí  13.00 – 14.30 hod.

  /případně kdykoliv jindy po předchozí domluvě/

  Užitečné odkazy v oblasti primární prevence


  • prevence-info.cz
  • saferinternet.cz  (informace na téma kyberšikana, ochrana osobních)
  • protisikane.cz  (informace o kyberšikaně a jejích projevech, tipy pro rodiče) www.minimalizacesikany.cz (praktické rady pro rodiče, učitele a děti, jak řešit šikanu a jak jí předcházet)
  • sikana.org
  • E-Bezpeci (www.e-bezpeci.cz) – projekt zaměřený na prevenci rizikového chování na Internetu (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě, sociální inženýrstvi, sexting atd.).
  • Kraje pro bezpečný internet   https://www.kpbi.cz
  • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí pppuo.cz
  • Aplikace Nenech to být: online schránka důvěry: nntb.cz
  • pobavme-se-o-alkoholu.cz
  • drogy-info.cz/– informační portál o legálních a ilegálních drogách
  • Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz
  • Linka důvěry Ústí n. Orlicí 465 524 252
  • Rodičovská linka 840 111 234
  • Linka vzkaz domů 800 111 113, z mobilu 724 727 777(tarif dle operátora)
  • prevcentrum.cz
  • Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz