• +420 461 612 774
  • zs.morasice@tiscali.cz
  • Morašice 27, 569 51 Morašice
  • Velikonoce jinde…

    Velikonoční německý jazyk

    Před Velikonocemi jsme v hodinách německého jazyka hledali, jak se tyto svátky slaví v německy mluvících zemích (Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Lucembursku). Porovnávali jsme zvyky a tradice s těmi našimi. Tak např. v Česku chlapci pletou pomlázky, Němci, Rakušani, Švýcaři tento zvyk neznají. Tam si děti maximálně vyrábějí hnízdečka z proutí a do nich jim rodiče schovávají po domě nebo v zahradách či parcích různé čokoládové dobroty. My máme symbolem Velikonoc beránka, v německy mluvících zemích to je zajíček. Výjimkou je snad Švýcarsko, kde nosí vajíčka kukačka. U nás chlapci chodí s pomlázkou, aby dívky vyšlehali a ony zůstaly po celý rok krásné, zdravé a plné energii. Ony jim na oplátku darují barvená vajíčka. U našich sousedů také zdobí vajíčka, ale hrají s nimi různé rodinné hry (přehazují s nimi domy, koulejí je proutky z kopce dolů apod.). V Německu, Rakousku i Švýcarsku zdobí lidé kraslicemi své kašny a každá domácnost má ozdobený nějaký stromek vajíčky ve své zahradě. Pálí velikonoční ohně nebo kříže, pečou velikonoční cop nebo věnec. U nás ve většině domácností pečeme mazanec. V Lucembursku se pořádají hony na velikonoční barvená vajíčka. Na zelený čtvrtek odlétají zvony symbolicky do Říma a v Lucembursku a Lichtenštejnsku vyrážejí do ulic děti s řehtačkami a hrkačkami. Našli jsme mnoho odlišností ve slavení Velikonoc u nás a u našich sousedů, ale také mnoho podobností…Následující hodinu některé třídy vyrazily do naší školní zahrady, kde na ně čekalo hledání 10 vajíček a jednoho hnízda. Úkol to nebyl snadný, ale myslím, že si to všichni užili.  Na konci všichni dostali sladkou odměnu. V 7. třídě jsme i stihli hry s vajíčky…

    Mgr. Andrea Dušková