• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Kalendář událostí

  Pardubický kraj pro rodinu

  • Datum a čas:
   • Říjen 17, 2023

  AKTIVITY Z PROJEKTU PARDUBICKÝ KRAJ PRO RODINU

  Rada Pardubického kraje podpořila některé aktivity z žádosti naší školy ohledně projektu Pardubický kraj pro rodinu.

  Jedná se o podprogram C – Podpora aktivit škol/školských zařízení zaměřených na partnerské a rodinné vztahy, životní hodnoty a rodičovství

  Modul Cesta životem je zaměřený na podporu a posílení zdravého sociálního klimatu ve třídách a prosociálního chování žáků. Aktivita se věnuje podpoře zdravého klimatu ve školním prostředí se zaměřením na prevenci ostrakismu, xenofobie, násilí, agresivitu apod. Hlavním cílem je podpora zdravé komunikace mezi aktéry sociální skupiny, do skupiny jsou vnášena témata etické výchovy – morálka, etika, komunikace, naslouchání, sebeuvědomění a partnerské vztahy. Žáci pracují převážně skupinovou formou, do uvedených témat nejsou nuceni, je jim nabídnuto porozumění a pochopení. Hlavní důraz je kladen na uvědomění si sebe sama uvnitř společnosti, ale i uvnitř různých sociálních skupin jako je třída nebo rodina.

  Modul Společně na cestě představuje workshop určený zákonným zástupcům žáků jedné třídy. zaměřený na výchovu, rozvoj rodičovských kompetencí a partnerské spolupráce se školou (návštěva odborníka na třídní schůzce s workshopem) s časovou dotací 2 hodiny/1 skupinu (do 30 účastníků), určený pro MŠ, ZŠ a SŠ.

  Lektor zprostředkuje rodičům v rámci rodičovské schůzky vhled do situace ve třídě, a to se zaměřením na vztahy a rizikové chování, které se ve třídě vyskytuje. Proběhne workshop na podporu uvědomění si potřeby vztahu mezi rodičem a žákem s cílem posílení rodičovských kompetencí.

  Je zaměřený na výchovu, na podporu uvědomění si potřeby vztahu mezi rodičem a žákem a rozvoj rodičovských kompetencí, příp. i partnerské spolupráce se školou.

   

   

  Moduly Cesta životem a Společně na cestě  – časové rozvržení jednotlivých aktivit pro žáky a rodiče

  Cesta životem                                       Společně na cestě

  10.10. – 6.A roč.– 1.-3.vyuč.hod.           17.10.    16.00 hod. – rodiče

  – 6.B roč. – 4.-6.vyuč.hod.         17.10.    16.00 hod. – rodiče

   

  12.10.   – 3.roč. – 1. – 3.hod./7.11. 16.00 hod. – rodiče

  Společně na cestě – Efektivní učení

  8.roč.  – 7.11.

  9.roč.  – 23.11.

   

  Modul Cesta životem je zaměřený na podporu a posílení zdravého sociálního klimatu ve třídách a prosociálního chování žáků. Jedná se o všeobecnou primární prevenci. S třídním kolektivem bude pracováno interaktivně (převážně formou skupinové práce, diskuze apod.) za přítomnosti třídního učitele.

  Modul Společně na cestě je workshop určený zákonným zástupcům žáků jedné třídy. Je zaměřený na výchovu, na podporu uvědomění si potřeby vztahu mezi rodičem a žákem a rozvoj rodičovských kompetencí. V návaznosti na modul Cesta životem, který bude ve třídě realizován předchozí týden, lektor zprostředkuje rodičům i vhled do situace ve třídě. Délka aktivity je 2 vyuč.hodiny.

  Workshopu Efektivní učení (8., 9.roč.) nepředchází preventivnímu programu ve třídách.

  Join event

  2023-10-17 2023-10-17 Europe/Prague Pardubický kraj pro rodinu projekt Not indicated
  Add to Calendar
  You already has been joined the event.
  ×
  Thank you! You joined the event.
  ×