• +420 461 612 774
  • zs.morasice@tiscali.cz
  • Morašice 27, 569 51 Morašice
  • Rybník Rosnička

    Sváťova cesta okolo rybníka Rosnička ve Svitavách

    V úterý 21. května jela 2. a 5. třída na školní výlet do Svitav. Cílem naší cesty byla zážitková cesta v areálu Brand okolo rybníka Rosnička ve Svitavách. Cestovali jsme autobusem z Morašic přes Litomyšl a kolem deváté hodiny jsme už byli na místě. Každý žák dostal hrací kartu a kuličku, nezbytnou pomůcku k plnění úkolů. Nejdříve jsme si prohlédli stanoviště Žabí cirkus, který představuje vývojová stádia žáby. Dále jsme postupovali podle plánu na Rybkolov, Hadidráhu, Okapku, Mravenčení, Pylnici, Hopsemínko a Ronovážku. Některé úkoly byly těžké      a vyžadovaly mnoho trpělivosti a šikovnosti. Doporučujeme vyzkoušet. Svoje síly jsme použili ve venkovní posilovně. Celou cestu jsme také pozorovali stromy, rostliny a život mravenců v lese. Nakonec jsme došli až ke Sváťovi a v místní  hospůdce nakoupili nanuky, sladkosti a pití. Odpočinek jsme trávili na dětském hřišti a pozorováním života labutí. Do Litomyšle jsme dojeli kolem půl druhé a protože nám zbyl nějaký čas, podnikli jsme ještě malou procházku kolem řeky Loučné. Do Morašic jsme se vrátili s novými zážitky a příjemně unavení.

    D. Kmošková a Z. Hajrová