• +420 461 612 774
  • zs.morasice@tiscali.cz
  • Morašice 27, 569 51 Morašice
  • Řečtí bohové

    Řečtí bohové v 6. třídě

    Ve středu 5.4.2023 se naše třída během dějepisu proměnila v řecký Olymp a většina žáků se přeměnila v řecké bohy. V předcházející hodině jsme si totiž rozdělili jednotlivé řecké bohy, o kterých si žáci zjistili zajímavé informace a vypracovali si do sešitu o daném bohu krátký stručný výtah, který nám v hodině sdělili. Navštívili nás tyto bohové a bohyně: Zeus, Athena, Hera, Ares, Aphrodite, Dionýsos, Hades, Apollon, Poseidon, Artemis, Hermes, Hefaistos aj. Poté jsme sestavili „božský“ rodokmen a na závěr jsme na základě získaných informací vyplnili pracovní list, který se vztahoval k tomuto tématu. Následující hodinu jsme měli literaturu a navázali jsme poslechem Starých řeckých bájí a pověstí a snad se nám podařilo toto téma prohloubit…

    Mgr. Andrea Dušková