• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Kalendář událostí

  Až se nám děti vrátí v pondělí 12. 4. do školy …

  • Datum a čas:
   • Duben 9, 2021

  Až se nám děti vrátí v pondělí 12. 4. do školy …

  Jaký bude průběh prvního dne?

  V pondělí 12. 4. do školy přichází jen žáci první a třetí třídy.

  Škola je otevřená jako obvykle pro děti od 6.30 do 16.30 hodin.

  Děti se ve škole mohou testovat už od 7 hodin.

  Testování:

  1.ročník za pomoci třídní učitelky Mgr. Mackové v přízemí v testovací místnosti ŠD

  3.ročník za pomoci třídní učitelky Mgr. Kmoškové v testovací místnosti v učebně 2./4. ročníku

  Z pohledu žáka…

  Vstoupím do školy a jako obvykle paní školnice před vstupem do šatny provede dezinfekci rukou.

  V šatně se přestrojím a vycházím na chodbu.

                                 Jsem prvňák

  Hned vedle šatny jsou vlevo otevřené dveře do školní družiny ŠD1. Ta je v pondělí a ve čtvrtek ráno vyhrazená jako testovací místnost pro prvňáčky. Tady na mě čeká paní třídní učitelka Mgr. Macková a s testováním mi jenom poradí, protože si štětečkem zevnitř umím otřít nos sám.

  … testování LEPU test

  Po 15 minutách od provedení testu se na výsledek testu přijde podívat paní učitelka a řekne mně, co mám dělat dál.

  Po negativním testu:

  Odcházím za doprovodu paní asistentky do své třídy „na Bidýlko“. Tady se mnou je jako v běžné ranní školní družině paní vychovatelka Fikejzová.

  S posledním otestovaným spolužákem přichází do třídy moje paní třídní učitelka. A za chvilku už začne první vyučovací hodina.

                                                  Jsem třeťák

  Z šatny přes chodbu přejdu do učebny 2. – 4. ročníku. Ta je v pondělí a ve čtvrtek ráno vyhrazená jako testovací místnost pro třeťáky. Tady na mě čeká paní třídní učitelka Mgr. Kmošková a s testováním mi jenom poradí, protože si štětečkem zevnitř umím otřít nos sám.

  … testování LEPU test

  Po 15 minutách od provedení testu se na výsledek testu přijde podívat paní učitelka a řekne mně, co mám dělat dál.

  Po negativním testu:

  Odcházím za doprovodu paní asistentky do své 3. třídy. Tady je se mnou jako v běžné ranní školní družině paní vychovatelka Coufalová.

  S posledním otestovaným spolužákem přichází do třídy moje paní třídní učitelka. A za chvilku už začne první vyučovací hodina.

  Co když mám pozitivní test:

  Odcházím za doprovodu pracovnice školy do místnosti, kde bývá školní klub, dnes je nazvaný izolace. Tady počkám, než si pro mě přijedou rodiče. Ti od školy dostanou potvrzení s pozitivním výsledkem AG testu (antigenního), které ukážou mému panu doktorovi. Ten domluví konfirmační PCR test. Výsledek mého PCR testu rodiče zavolají do školy, která podle tohoto výsledku bude postupovat dál.

  Vyučování

  Ve škole se nezvoní, protože první vyučovací hodina může začít až po posledním otestovaném žákovi třeba až v 8.20 hodin. A také výuka bude v blocích předmětů, ale podle běžného denního rozvrhu. Především budeme chodit co nejvíc do přírody, budeme se učit ve venkovních učebnách, na hřišti a ve školní zahradě. Abychom si na školu zase přivykli a paní učitelky poznaly, s čím nejvíc potřebujeme pomoci, budou si s námi hodně opakovat a vysvětlovat. Zkoušení a známkování prý v tomhle týdnu nehrozí.

  Jak s obědy pro prvňáky a třeťáky?

  Obědy mají automaticky přihlášeny všichni žáci, kteří jdou do školy, tedy od 12. dubna je přihlášena jen první a třetí třída. A od 19. 4. budou automaticky přihlášeni do školní jídelny žáci 2., 4. a 5. ročníku. Kdo nepůjde na oběd, odhlásí si ho. Žáci na distanční výuce mají oběd odhlášen, mají možnost přihlášení a odběru obědů  do jídlonosičů.

  Po vyučování půjdu do školní družiny (nebo domů).

  A za doprovodu paní vychovatelky odejdu se školní družinou na oběd do školní jídelny.

  První třída odchází na oběd v 11.50, třeťáci jsou rychlejší a odcházejí už v 11.30 hodin.

  Školní družiny

  Je dodržována homogenita třídy, tedy prvňáci jsou v ŠD1, třeťáci jsou v ŠD2. Školní družina je v provozu až do 16.30 hodin. Je potřeba do školy donést lístečky s aktuálně platnou dobou odchodu ze školní družiny.

   

  Aby zdraví dětí bylo v bezpečí, ve škole je všechno průběžně dezinfikováno. Pro čištění vzduchu jsou nově v každém patře připraveny germicidní lampy se zakrytými zářiči a nuceným prouděním vzduchu.

  Na všechny děti se moc těšíme.

   Mgr. Miloš Krejčí

  jménem všech pracovníků

  Masarykovy základní školy Morašice

   

   

   

   

   

   

   

  Join event

  2021-4-9 2021-4-9 Europe/Prague Až se nám děti vrátí v pondělí 12. 4. do školy … 1.fáze návratu žáků Not indicated
  Add to Calendar
  You already has been joined the event.
  ×
  Thank you! You joined the event.
  ×