• +420 461 612 774
  • zs.morasice@tiscali.cz
  • Morašice 27, 569 51 Morašice
  • Aktuality

    Technohrátky – Litomyšl

    Ve středu 10. 10. 2018 se v Litomyšli vybraných 14 žáků osmé třídy  s možným zájmem o obory, které nabízí Střední zahradnická a technická škola v Litomyšli, účastnilo Technohrátek pořádaných touto střední školou  Celý program probíhal od 9. do cca 14 hodin, žáci se nejdříve soutěživou formou seznámili s nabízenými obory. Měli tak možnost zkusit manipulaci s břemeny pomocí jeřábu,  demontáž kol u osobního automobilu,   tvorbu drobné dekorace z přírodních materiálů, navrhnout zahradu, vyzkoušet velkoformátovou malbu, uměleckou fotografii, poznávali živočichy, viděli práci s vypalovacím a gravírovacím laserem. V této technické části uspěli velice dobře, skončili na celkovém třetím místě a vezli si zpět z Litomyšle sladkou cenu. Druhou částí Technohrátek byla  vědomostní  soutěž Víš to? Kvízovou formou si zde zopakovali vše,  s čím se seznámili během dopoledne. Čas strávený na této střední škole si žáci užili,  aktivity, které pro ně byly připravené, se jim velice líbily.

    Mgr. Dana Drahošová, vých. poradce