• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní psycholog

  Kontakt na školního psychologa

  Mgr. Karolína Šindelářová 
  tel: 601 328 984
  konzultační hodiny: konzultace je možná po předchozí telefonické domluvě

  Školní psycholog

  Školní psycholog působí na škole v rámci projektu „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Jedná se o komplexní službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

  Co školní psycholog dělá?

  • zajišťuje interaktivní programy pro podporu vztahů ve třídě;
  • poskytuje osobní konzultace žákům, pedagogům i rodičům;
  • poskytuje péči žákům ohroženým školních neúspěchem, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům s individuálním vzdělávacím plánem;
  • poskytuje krizovou intervenci (pomoc při akutní nepohodě).

  V jakých situacích se můžete obrátit na školního psychologa?

  • když máte pocit, že to Vašemu dítěti nejde ve škole tak, jak by mělo;
  • když chcete konzultovat domácí přípravu dítěte (např. když se u dítěte objeví obtíže se zvládáním školních povinností a učiva);
  • když se chcete poradit o volbě střední školy;
  • když se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte;
  • když máte problematické vztahy s dítětem (např. když nedaří se vzájemná komunikace);
  • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo (např. šikana);
  • když máte podezření na výskyt rizikového chování u Vašeho dítěte (např. užívání návykových látek, rizikové užívání sociálních sítí atd.)
  • když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na dítě (např. rozvod, stěhování, příchod nového sourozence atd.);
  • když má dítě jakékoli jiné psychické obtíže (např. má z něčeho strach, stěžuje si na nevolnosti, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane se těšit do školy nebo chodit za kamarády atd.).

  Při všech činnostech dodržuje školní psycholog etické principy své profese se zvláštním důrazem na anonymitu a důvěrnost získaných informací.