• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Naše základní škola se připojila k projektu ORP Litomyšl  „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“.

  Hlavním cílem je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, vyrovnání příležitosti dětí a žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí v lokalitě ORP Litomyšl a to v návaznosti na dvě základní témata:

  1. Předškolní vzdělávání
  2. Prevence školního neúspěchu.

  Doba realizace projektu je od 1.7.2016 do 30.6.2019.

  Cestou vzájemného porozumění

  Projekty

  DOTACE Z PROGRAMU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence, Podoblast: 6.1 Environmetální vzdělávání, výchova a osvěta, Podporované aktivity: 6.1. C – Rekonstrukce a vybavení ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účey EVVO, c.) Úprava venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí; Název akce: „Přírodní zahrada ZŠ Morašice

  Projekty

  Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program, který motivuje učitele, aby se svými žáky chodili ve výuce ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.

  Projekty

  Program Les ve škole pro ZŠ v České republice koordinuje TEREZA,

  Projekty

  Projekt: Mléko do škol a Ovoce do škol
  ProjektyProjektyProjekty