• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Masarykova základní škola Morašice

  První zmínka o škole v Morašicích je v roce 1654 v zápise o počtu obyvatel a domů. V roce 1866 rozhodl tehdejší obecní výbor o odkoupení chalupy, jejím zbourání a postavení nové školy. Část základů včetně schodiště do sklepa bylo objeveno při opravách v roce 2014…

  O naší škole

  Příjemná pracovní atmosféra, rodinné prostředí, kamarádské vztahy, to vše můžete v naší škole najít. V  týmech pracujeme na společných projektech jako je například Školní Amos, Den Země, Zdravé dny. Masopust, Miss školačka. Čertovské hrátky, Karneval, Cvokárna , recesní dny neodmyslitelně patří ke každoročním akcím školy. Vánoční i další tematické výstavy ukazují kreativitu našich žáků.

  Masarykova základní škola Morašice

  Co se děje ve škole

  2
  Listopad
  Spaní ve škole

  Pod vedením p. vychovatelky S. Coufalové a žáků 8. a 9. ročníku se škola změní z 2. na 3. listopadu na Strašidelnou nemocnici a žáci 1. stupně prožijí tajemnou noc v prostorách školy.

  6
  Listopad
  pohádkový muzikál Pyšná princezna

  6. listopadu žáci 1. 3. a 4. ročníku navštíví Smetanův dům v Litomyšli.

  9
  Listopad
  školní psycholog ve škole

  9. a 16. října bude na škole přítomna školní psycholožka Mgr. Karolína Šindelářová. V těchto dnech proběhnou v 8. a 9. ročníku preventivní programy zaměřené na vzájemnou komunikaci a na pomoc při výběru střední školy.

  9
  Listopad
  Multimediální den v Brně

  Redaktoři našeho časopisu Třesk se v pátek zúčastní v Brně Multimediálního dne.

  Září
  Adaptační dny na Budislavi
  Podzim na školní zahradě
  Říjen
  Sběr papíru
  Třídní schůzky
  Jak vidíme dějiny my – projektový den
  Přehlídka středních škol - Svitavy
  Listopad
  Spaní ve škole
  Planeta Země 3000
  Prosinec
  Konzultační odpoledne
  Vánoční florbalový turnaj
  Adventní setkání
  Vánoce u nás ve škole
  Leden
  Slavnostní předávání slabikářů
  Únor
  Ledová Praha
  Masopust v Morašicích
  Karneval
  Školní kola olympiád a soutěží
  Březen
  Školní Amos
  Třídní schůzky
  Růžový palouček a jarní práce
  Zahájení plaveckého výcviku – 1.stupeň
  Duben
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Sběr papíru – 2. část
  Mluvíme německy – exkurze Drážďany
  Poznáváme historii – exkurze Terezín
  Ukliďme Česko
  Květen
  Zdravé dny
  Školní foto
  Konzultační odpoledne
  Červen
  Poznáváme republiku – třídní tematické exkurze
  Cvokárna
  Miss školačka
  Pasování na čtenáře