• +420 461 612 774
  • zs.morasice@tiscali.cz
  • Morašice 27, 569 51 Morašice
  • Kouzelná krabička

    Jak jsme využili hand made pomůcku z distanční výuky ve výuce prezenční? V VII. ročníku jsme v pátek 21. 5. procvičovali německou slovní zásobu, kterou si žáci průběžně chystali při online výuce. Tuto didaktickou pomůcku jsme pracovně pojmenovali „Kouzelná krabička“, kam si průběžně žáci připisovali nová slovíčka. Na začátku hodiny si je ve dvojicích rozhodili a trénovali. Buď si je otočili německým významem nahoru a překládali do češtiny, nebo si zvolili českou variantu a překládali do němčiny. Poté začali ze slovíček skládat spojení či věty a opět s tím pracovali. Aktivita na začátek hodiny se osvědčila a splnila svůj účel. Žáci si vzájemně ověřovali své znalosti a vzájemně se doplňovali, zkrátka škola hrou…                                          Mgr. A. Dušková