• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Evropský den jazyků

   

  Evropský den jazyků poprvé v naší škole

  Ve středu 26.9. 2018 jsme poprvé oslavili tento svátek. Projektový den probíhal zejména v režii žáků 9. třídy. Ti se stali dopoledne učiteli ve zbývajících třídách naší školy – vymysleli nejrůznější aktivity zaměřené na evropské jazyky a státy, připravili pro žáky různé jazykové hry i písně.Ráno jsme se všichni shromáždili na chodbě a dozvěděli se, o jaký svátek se vlastně jedná a poté se   s námi a postavou Evropy pozdravem AHOJ v různých jazycích přivítali žáci 9. třídy, kteří ty dané jazyky představovali. A mohlo se začít. Pracovalo se pilně v celé škole. Například starší,  7.  a 8. třída, měli za úkol ve dvojici zobrazit vylosovanou evropskou zemi na papírové krabici se vším, co k ní patří – nezapomněli na vlajku, hlavní město, jazyk, obyvatelstvo, zajímavá místa, typická jídla, známé osobnosti apod. Mladší žáci poznávali vlajky evropských zemí, zařazovali obrázky známých míst do příslušných zemí, hráli hry, řešili křížovky a osmisměrky atd. Z mnoha tříd zněl zpěv nejen anglické, ale i německé písně. Nejmladší se jejich prostřednictvím učili barvy, části těla apod.

  Protože se všichni snažili a odvedli kus práce, dostali jako odměnu nálepku s větou „Mluv se mnou“ . Samozřejmě nebyla v češtině, každý si mohl vybrat, jak jinak než z nejrozmanitějších cizích jazyků.

  I na závěr jsme se samozřejmě společně sešli, abychom si řekli a ukázali, co jsme vlastně dělali a co se nám povedlo. Nebylo toho málo a stálo to za to. Každá třída předvedla, co se naučila a vytvořila.

  Krabice různých zemí nakonec vytvořily vysokou věž, podobnou té kdysi v Babylonu. Stejně jako babylonská i ta naše se zřítila, abychom si ukázali, jakým množstvím rozmanitých jazyků lidé na světě mluví.

  Projektový den byl pro žáky 7. – 9. ročníku zakončen zajímavou besedou s panem Edlmanem z Poličky, který povyprávěl o své bývalé práci v Rádiu BBC v Londýně a životě ve Skotsku.

  Celý den proběhl velmi zdařile, doufáme proto, že jsme zahájili novou tradici a oslavíme Evropský den jazyků společně i příští rok.

  Mgr. Jana Renzová, uč.Aj