• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Naši žáci v knihovně v Litomyšli
  Naši žáci v knihovně v Litomyšli

  Dne 11.10. se první třída vydala na návštěvu dětského oddělení knihovny v Litomyšli. Uvítala nás usměvavá paní knihovnice. Seznámila nás s pohádkovými postavami, které znaly děti za první republiky.

  Technohrátky
  Technohrátky

  Ve středu 10. 10. 2018 se v Litomyšli vybraných 14 žáků osmé třídy  s možným zájmem o obory, které nabízí Střední zahradnická a technická škola v Litomyšli, účastnilo Technohrátek pořádaných touto střední školou.

  Ocenění časopisu Třesk
  Ocenění časopisu Třesk

  Dne 12. října k nám přijela vzácná návštěva. Byl to europoslanec Tomáš Zdechovský, který nám přišel předat ocenění za 2. místo nejlepšího školního časopisu v Pardubickém kraji.

  Zdravá svačinka v 6.ročníku
  Zdravá svačinka v 6.ročníku

  V rámci předmětu Výchova ke zdraví probíráme v 6.ročníku zdravou výživu, správné stravovací návyky, bavíme se o fyzickém a duševním zdraví, zkoušíme si sestavovat vlastní jídelníček.

  Adaptační odpoledne s rodiči
  Adaptační odpoledne s rodiči

  V šesté třídě se v pondělí 1. 10. 2018 konalo od 15.15hod. společné odpoledne žáků a jejich rodičů. Společně jsme absolvovali dvě aktivity, prostřednictvím kterých jsme se snažili trochu vzájemně  poznat. První aktivita byla zaměřena kreativně…

  Minifotbal
  Minifotbal

  Ve čtvrtek 27.9.  se vybraní žáci naší školy zúčastnili turnaje v minifotbalu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Žáci 8. a 9. třídy se umístili na 4. místě, žáci 6. a 7. třídy na pěkném 3. místě…

  Evropský den jazyků
  Evropský den jazyků

  Ve středu 26.9. 2018 jsme poprvé oslavili tento svátek. Projektový den probíhal zejména v režii žáků 9. třídy. Ti se stali dopoledne učiteli ve zbývajících třídách naší školy – vymysleli nejrůznější aktivity zaměřené na evropské jazyky a státy, připravili pro žáky různé jazykové hry i písně…

  Oslava ke 100. výročí vzniku ČSR
  Oslava ke 100. výročí vzniku ČSR

  V sobotu 15. září žáci pěveckého kroužku naší školy zazpívali při zahájení oslav ke 100. výročí  vzniku ČSR v Morašicích. Státní hymnou a písní Chválím Tě, Země má se důstojně připojili k oslavám…

  Přespolní běh
  Přespolní běh

  13.září se 18 žáků od třetího do devátého ročníku  zúčastnilo oblastního kola v přespolním běhu v Litomyšli. Závodilo se v několika kategoriích na tratích dlouhých 800 m až 2000 m…