Projekt ORP Litomyšl

Naše základní škola se připojila k projektu ORP Litomyšl  „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“.

Hlavním cílem je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, vyrovnání příležitosti dětí a žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí v lokalitě ORP Litomyšl a to v návaznosti na dvě základní témata:

  1. Předškolní vzdělávání
  2. Prevence školního neúspěchu.

Doba realizace projektu je od 1.7.2016 do 30.6.2019.