• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Masarykova základní škola Morašice

  První zmínka o škole v Morašicích je v roce 1654 v zápise o počtu obyvatel a domů. V roce 1866 rozhodl tehdejší obecní výbor o odkoupení chalupy, jejím zbourání a postavení nové školy. Část základů včetně schodiště do sklepa bylo objeveno při opravách v roce 2014…

  O naší škole

  Příjemná pracovní atmosféra, rodinné prostředí, kamarádské vztahy, to vše můžete v naší škole najít. V  týmech pracujeme na společných projektech jako je například Školní Amos, Den Země, Zdravé dny. Masopust, Miss školačka. Čertovské hrátky, Karneval, Cvokárna , recesní dny neodmyslitelně patří ke každoročním akcím školy. Vánoční i další tematické výstavy ukazují kreativitu našich žáků.

  Masarykova základní škola Morašice

  Co se děje ve škole

  3
  Září
  • v 8 hodin v budově školy
  Zahájení školního roku

  Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3.září v 8 hodin v budově školy.

  4
  Září
  Sdělení školní jídelny

  Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni od 4. září 2018 ke stravování. Případnou změnu je třeba ohlásit vedoucí stravování, nebo pomocí…

  5
  Září
  Nové webové stránky

  Škola připravuje nové webové stránky, současné jsou aktualizovány pouze v nezbytném rozsahu.

  20
  Září
  • ZUŠ Dolní Újezd - pobočka Morašice
  Oznámení

  Taneční kroužek K. Halouskové ve čtvrtek 20.9. odpadá z důvodu nemoci učitelky.

  1
  Říjen
  • učebna VI.třídy
  Adaptační odpoledne

  Milí rodiče,
  ráda bych se s Vašimi dětmi (žáky 6. ročníku) a s Vámi (alespoň s jedním zástupcem z rodiny) setkala v pondělí 1.10. 2018 v 15,15 hod. na Adaptačním odpoledni v Morašicích v naší VI. třídě(učebně Vv).
  Těším se na Vás a děkuji za Váš čas.
  Andrea Dušková – třídní učitelka

  Září
  Adaptační dny na Budislavi
  Podzim na školní zahradě
  Říjen
  Sběr papíru
  Třídní schůzky
  Jak vidíme dějiny my – projektový den
  Přehlídka středních škol - Svitavy
  Listopad
  Spaní ve škole
  Planeta Země 3000
  Prosinec
  Konzultační odpoledne
  Vánoční florbalový turnaj
  Adventní setkání
  Vánoce u nás ve škole
  Leden
  Slavnostní předávání slabikářů
  Únor
  Ledová Praha
  Masopust v Morašicích
  Karneval
  Školní kola olympiád a soutěží
  Březen
  Školní Amos
  Třídní schůzky
  Růžový palouček a jarní práce
  Zahájení plaveckého výcviku – 1.stupeň
  Duben
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Sběr papíru – 2. část
  Mluvíme německy – exkurze Drážďany
  Poznáváme historii – exkurze Terezín
  Ukliďme Česko
  Květen
  Zdravé dny
  Školní foto
  Konzultační odpoledne
  Červen
  Poznáváme republiku – třídní tematické exkurze
  Cvokárna
  Miss školačka
  Pasování na čtenáře