• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Masarykova základní škola Morašice

  První zmínka o škole v Morašicích je v roce 1654 v zápise o počtu obyvatel a domů. V roce 1866 rozhodl tehdejší obecní výbor o odkoupení chalupy, jejím zbourání a postavení nové školy. Část základů včetně schodiště do sklepa bylo objeveno při opravách v roce 2014…

  O naší škole

  Příjemná pracovní atmosféra, rodinné prostředí, kamarádské vztahy, to vše můžete v naší škole najít. V  týmech pracujeme na společných projektech jako je například Školní Amos, Den Země, Zdravé dny. Masopust, Miss školačka. Čertovské hrátky, Karneval, Cvokárna , recesní dny neodmyslitelně patří ke každoročním akcím školy. Vánoční i další tematické výstavy ukazují kreativitu našich žáků.

  Masarykova základní škola Morašice

  Co se děje ve škole

  11
  Duben
  Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

  přijetí uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

  23
  Duben
  Dny dětského čtení

  DNY DĚTSKÉHO ČTENÍ

  Naše škola se zapojila do evropského projektu Europe reads.

  16
  Květen
  Zlatý list byl pro nás zlatý!

  16. května – krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list

  28
  Květen
  Pasování na čtenáře

  Slavnostní pasování našich prvňáčků na čtenáře.

  28
  Květen
  Krajské kolo dopravní cyklistické soutěže

  Krajské kolo dopravní cyklistické soutěže.

  29
  Květen
  Pojďte s námi do lesa

  Celoškolní projektový den pod názvem Pojďte s námi do lesa.

  17
  Červen
  národní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list

  17.- 22. června národní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list

  17
  Červen
  školní psycholog ve škole

  17. června / 8.00 – 13.00 hod./ bude na škole přítomna školní psycholožka Mgr. Karolína Šindelářová.

  Září
  Adaptační dny na Budislavi
  Podzim na školní zahradě
  Říjen
  Sběr papíru
  Třídní schůzky
  Jak vidíme dějiny my – projektový den
  Přehlídka středních škol - Svitavy
  Listopad
  Spaní ve škole
  Planeta Země 3000
  Prosinec
  Konzultační odpoledne
  Vánoční florbalový turnaj
  Adventní setkání
  Vánoce u nás ve škole
  Leden
  Slavnostní předávání slabikářů
  Únor
  Ledová Praha
  Masopust v Morašicích
  Karneval
  Školní kola olympiád a soutěží
  Březen
  Školní Amos
  Třídní schůzky
  Růžový palouček a jarní práce
  Zahájení plaveckého výcviku – 1.stupeň
  Duben
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Sběr papíru – 2. část
  Mluvíme německy – exkurze Drážďany
  Poznáváme historii – exkurze Terezín
  Ukliďme Česko
  Květen
  Zdravé dny
  Školní foto
  Konzultační odpoledne
  Červen
  Poznáváme republiku – třídní tematické exkurze
  Cvokárna
  Miss školačka
  Pasování na čtenáře