• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Masarykova základní škola Morašice

  První zmínka o škole v Morašicích je v roce 1654 v zápise o počtu obyvatel a domů. V roce 1866 rozhodl tehdejší obecní výbor o odkoupení chalupy, jejím zbourání a postavení nové školy. Část základů včetně schodiště do sklepa bylo objeveno při opravách v roce 2014…

  O naší škole

  Příjemná pracovní atmosféra, rodinné prostředí, kamarádské vztahy, to vše můžete v naší škole najít. V  týmech pracujeme na společných projektech jako je například Školní Amos, Den Země, Zdravé dny. Masopust, Miss školačka. Čertovské hrátky, Karneval, Cvokárna , recesní dny neodmyslitelně patří ke každoročním akcím školy. Vánoční i další tematické výstavy ukazují kreativitu našich žáků.

  Masarykova základní škola Morašice

  Co se děje ve škole

  26
  Listopad
  1. a 2. místo pro časopis Třesk

  Vyhlášení soutěže Časopis roku 2018

  26
  Listopad
  Dějepisná olympiáda – školní kolo

  Dějepisná olympiáda – školní kolo

  3
  Prosinec
  1. adventní setkání

  3.prosince se sejdeme na 1. adventním setkání. Společně zahájíme předvánoční období, zapálíme první adventní svíci.

  5
  Prosinec
  Čertovské hrátky

  5. prosince se učebna 9. ročníku změní v pekelnou usedlost – navštíví náš Čerti a možná přijde i Mikuláš….

  5
  Prosinec
  Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

  Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

  V úterý 20.11.2018 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce.

  6
  Prosinec
  školní psycholog ve škole

  6. a 7. prosince bude na škole přítomna školní psycholožka Mgr. Karolína Šindelářová.

  12
  Prosinec
  konzultační odpoledne

  12.prosince od 14.00hod. do 17.00hod. proběhne konzultační odpoledne.

  12
  Prosinec
  • 14:00 do 18:00
  Adventní jarmark

  Srdečně vám zveme na Adventní jarmark, který se bude konat 12.12. 2018 v prostorách školy, přijďte se k nám naladit na vánoční atmosféru.

  Září
  Adaptační dny na Budislavi
  Podzim na školní zahradě
  Říjen
  Sběr papíru
  Třídní schůzky
  Jak vidíme dějiny my – projektový den
  Přehlídka středních škol - Svitavy
  Listopad
  Spaní ve škole
  Planeta Země 3000
  Prosinec
  Konzultační odpoledne
  Vánoční florbalový turnaj
  Adventní setkání
  Vánoce u nás ve škole
  Leden
  Slavnostní předávání slabikářů
  Únor
  Ledová Praha
  Masopust v Morašicích
  Karneval
  Školní kola olympiád a soutěží
  Březen
  Školní Amos
  Třídní schůzky
  Růžový palouček a jarní práce
  Zahájení plaveckého výcviku – 1.stupeň
  Duben
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Sběr papíru – 2. část
  Mluvíme německy – exkurze Drážďany
  Poznáváme historii – exkurze Terezín
  Ukliďme Česko
  Květen
  Zdravé dny
  Školní foto
  Konzultační odpoledne
  Červen
  Poznáváme republiku – třídní tematické exkurze
  Cvokárna
  Miss školačka
  Pasování na čtenáře